Безплатно пътуване на всички деца на възраст до 14 години ще подарят БДЖ по повод Международния ден на детето – 1 юни

Безплатно пътуване на всички деца на възраст до 14 години ще подарят БДЖ по повод Международния ден на детето – 1 юни

Младите пътници могат да се възползват от тази възможност от 00:00 ч. до 24:00 ч. на 1-ви юни във всички пътнически и бързи влакове. При условие, че пътуването започва с нощен влак, който заминава преди 24:00 ч. на 1-ви юни, безплатното пътуване важи до пристигането на влака в крайната гара на следващия ден. 

Възрастта на децата се удостоверява с копие на акт за раждане или друг документ, доказващ възрастта, както и с железопътни карти „Дете” и „Учащ”. Запазените места за всички категории влакове, спалните места и разликата за пътуване в първа класа се заплащат. Децата на възраст до 10 години задължително пътуват с придружител, припомнят от компанията. 

На 1 юни ще бъдат организирани и пътувания с парен локомотив от София до Перник и обратно, както и по теснолинейката от Септември до Велинград и в обратното направление.

Източник: БТА