АПИ: Можете да си върнете парите, ако сте платили над 3 глоби за пътуване с невалидна винетка

АПИ: Можете да си върнете парите, ако сте платили над 3 глоби за пътуване с невалидна винетка

Документите, които трябва да се представят - копие от регистрационния талон на автомобила, копие от документи, удостоверяващи извършено плащане и доказващи основанията за възстановяване, банкова сметка. Заявлението може да бъде подадено на място в Пътната агенция, в Националното тол управление или в 27-те областни пътни управления, както и на електронен адрес: info@bgtoll.bg.

Срокът, в който трябва да се възстановят сумите, е пет работни дни. Разчетите показват, че ще са необходими около 5 млн. лв. за възстановяване на недължимо платените суми от шофьорите. Срокът за извършване на корекция за сгрешена винетка, все още валидна, е 3 работни дни от депозиране на заявление.

Според корекцията след 10.02.2023 г. не се налагат наказания за нарушения, регистрирани в периода на валидност на първоначално издадената винетка, не се образува административно-наказателно производство, а образуваните се прекратяват. Платената компенсаторна такса подлежи на възстановяване, след подаване на заявление.

Срокът, в който трябва да се възстановят сумите, е пет работни дни.

Източник: БНР

Дата: 23.02.2023