Агра 2024 се открива в Пловдив

Агра 2024 се открива в Пловдив

Поредното издание на "Агра" се фокусира върху развитието на сектора и с международния си авторитет ще допринесе за намиране на нови клиенти, партньори, пазари и за предлагане на модерни машини, материали, услуги, сортове и породи в земеделието, ангажират се организаторите.

В минало годишното издание на изложението участваха 530 изложители от 15 държави, а панаирът и съпътстващите изложби за лозарство и винарство, за храни и напитки, машини и технологии имаха над 50 000 посетители от България и света.

Тази година земеделският форум ще бъде открит от земеделския министър Кирил Вътев, който ще участва и в конференция на тема „Аграрната наука в аграрната практика“. По негова покана гост ще е и министърът на земеделието на Косово Фатон Пеци.

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев ще открие в пловдивския панаир и специализираните изложби Винария и Фудтех. Те представят новости в лозаро-винарската индустрия и хранително-вкусовата промишленост. В рамките на петте панаирни дни ще се проведат информационни срещи, посветени на европейските политики и международни прогнози в сектора. Ще се включат представители на Министерството, експерти от Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕК, специалисти от държавни агенции и структури, учени от български университети и институти.

Източник: БНР

Дата: 20.02.2024