76 български фирми имат търговски представителства в Русия

76 български фирми имат търговски представителства в Русия

СОФИЯ — 21 Mar (PIA) — —

В Българската търговско-промишлена палата (БТПП) се проведе представяне за български компании, които имат интерес да регистрират търговско представителство на територията на Руската Федерация, – съобщиха от пресслужбата на БТПП.

Семинарът бе подготвен и се проведе с активното участие на Федералната бюджетна институция Държавна регистрационна палата при Министерството на правосъдието на Руската Федерация.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри събитието като сподели, че българският бизнес в момент на криза и несигурност търси различни варианти за излизане на нови пазари. В тях се включват и откриване на клон или търговско представителство в Руската Федерация. По думите на г-н Симеонов добрата информираност е едно от условията за осъществяване на такива планове. Повече от 20 компании от нашата страна взеха участие в семинара и в дискусията след него.

Игор Илингин, търговски представител на Руската Федерация в България поздрави участниците в семинара и информира, че търговско-икономическите отношения между България и Русия се развиват динамично. През изминалата 2011 г. стокообменът възлиза на 6 млрд. щ.д. Според него присъствието на необятния руски пазар може да е гаранция за успешен бизнес.

Зам.председателят на Държавната регистрационна палата Владимир Воробьев представи дейността на организацията, която представлява. Тя се занимава и с регистриране на руските инвестиции в чужбина, водене на регистър на договорите за осъществяване на международни и външноикономически връзки, сключени от органите на Руската Федерация, оказване на съдействие по персоналната акредитация и визова поддръжка на акредитираните сътрудници на представителствата и филиалите на чуждестранни юридически лица.

Към момента само 6 български фирми имат регистриран филиал в Русия, а 76 – търговски представителства. Относно процеса на регистрация участниците бяха информирани, че тя се извършва за срок от 30 дни. В момента се разработва електронно подаване и обработка на документите.

При интерес от български компании за процеса на регистрация, повече информация може да бъде намерена на www.palata.ru, както и в БТПП, дирекция Търговски регистър, тел.: 02 8117 476.

В края на семинара, съгласно договора за сътрудничество между БТПП и Регистрационната палата бе договорено организирането на подобно събитие в Москва през есента на 2012 г.

15:50 21/03/2012