6 от фондовете за втора пенсия са с отрицателна доходност за периода юли 2020 - юни 2022 г.

6 от фондовете за втора пенсия са с отрицателна доходност за периода юли 2020 - юни 2022 г.

Загубите са от една стотна от процента до 2,3 на сто.

Те се обясняват с инфлация, която расте от края на миналата година.

Данните на Комисията за финансов надзор сочат, че само 3 от по-малките частни фондове реализират положителна доходност и тя е между 0,99 и 2,7 на сто за последните 24 месеца.

Източник: БНР

Дата: 26.07.2022