1415 лв. става минималната учителска заплата

1415 лв. става минималната учителска заплата

Със същия процент се вдигат и останалите минимални възнаграждения на педагогическия персонал в средното образование. Средно с толкова ще се повишат и индивидуалните работни заплати на преподавателите в детските градини и училищата.

Това е записано в анекса към действащия колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, който подписаха днес министърът на образованието и науката акад. Николай Денков и социалните партньори в средното образование.

Еднакво с учителските заплати са увеличават възнагражденията на ресурсните учители, възпитателите, ръководителите на направление "Информационни и комуникационни технологии", логопедите, психолозите, педагогическите съветници, корепетиторите, хореографите, рехабилитаторите на слуха и говора и треньорите по вид спорт в детските градини и училищата.

Така от 1 април минималните заплати на педагогическия персонал стават:

  • Учител - 1415 лв.

  • Старши учител и старши възпитател - 1460 лв.

  • Главен учител и главен възпитател - 1516 лв.

  • Заместник-директор - 1595 лв.

  • Директор - 1724 лв.


Източник: БНТ