Новите самозареждащи се хибридни автомобили в Европа надвишиха за пръв път дизеловите през 2021 г.

Новите самозареждащи се хибридни автомобили в Европа надвишиха за пръв път дизеловите през 2021 г.

Самозареждащите се хибридни автомобили, които работят както с двигател с вътрешно горене, така и с батерия, изпревариха за пръв път дизеловите автомобили в Европа през 2021 г., макар и само с 48 превозни средства, показват данни на Асоциацията на европейските автомобилостроители (ACEA).

В същото време имаше силен спад на продажбите на дизелови автомобили в ЕС през миналата година, като повишение беше отчетено единствено в България.

Регистрираните нови бензинови автомобила се повишиха през последното тримесечие на 2021 г. единствено в България, Словения и Ирландия.

Според ACEA, една на всеки 11 продадени коли в ЕС през миналата година е била с акумулаторна батерия, или общо малко под 880 000 автомобила.

Самозареждащите се хибридни автомобили съдържат батерия, зареждаща се от двигател с вътрешно горене, и като цяло могат да карат само ограничено разстояние с електрическа енергия.

Така наречените Plug-in хибридни автомобили пък се захранват предимно от батерия, заредена външно и по този начин се разглежда като по-екологична, но същевременно те разполагат с двигател с вътрешно горене, макар и понякога съвсем малък. Неговата функция е да служи като генератор на ток, когато батерията започне да се разрежда критично. По този начин двигателят удължава пробега, но реално няма ангажимент към задвижването на автомобила.

Общо 1 901 239 милиона самозареждащи се хибридни автомобили бяха регистрирани в Европейския съюз през цялата изминала година, което е значителен скок от 1,1 милиона, които бяха регистрирани през 2020 г.

Регистрациите на автомобили с дизелови двигатели, които претърпяха сериозен удар от скандала "Дизелгейт" през 2015 г., пък намаляха с една трета от 2,77 милиона за 2020 г. до 1 901 191 през 2021 г.

Така за пръв път в Европа бяха продадени малко повече самозареждащи се хибридни автомобили, отколкото дизелови коли през 2021 г.

Новите правителствени субсидии за превозни средства с ниски или нулеви емисии, които влязоха в сила като част от програмите за възстановяване от пандемия, утроиха продажбите на хибридни и акумулаторни електрически превозни средства през 2020 г. до над един милион, с приблизително равномерно разделение между двата типа.

Автомобилните хибриди се разглеждат от производителите на автомобили като технология за преход към напълно електрически автомобили, но техните екологични характеристики са критикувани от екологичните групи, тъй като проучванията показват, че шофьорите разчитат повече на двигателя с вътрешно горене спрямо използването на батерията, което увеличава вредните емисии на превозните средства.

През 2021 г. продажбите на чисто акумулаторни електрически превозни средства (електромобили) нараснаха с 63,1% до близо 878 500 автомобила, показват данните на ACEA, докато продажбите на plug-in хибриди нараснаха със 70,7% до близо 867 100.

Бензинът обаче остана най-разпространеният вид гориво, макар и с по-малък дял в сравнение с година по-рано, като през 2021 г. бензиновите автомобили съставлявах 40% от новите регистрации, което представлява спад от 48% през 2020 г.

В същото време хибридните автомобили, регистрирани през 2021 г., съставляваха 19,6% дял от общо регистрираните нови коли в ЕС спрямо дяла от едва 11,9% през 2020 г.

Електрически зареждащите се превозни средства също отбелязаха силен ръст в продажбите, достигайки дял от 18% в рамките на ЕС през миналата година спрямо дял от 10,5% през 2020 г.

През последното тримесечие на 2021 г. (октомври-декември) регистрациите както на бензинови, така и на дизелови автомобили отбелязаха двуцифрен спад в Европейския съюз. Продажбите на бензинови автомобили паднаха с 33,5% до 778 450 броя, като почти всички пазари в ЕС отчитат спад, с изключение на България, Ирландия и Словения. В резултат на това делът на бензина на автомобилния пазар се е свил от 40,6% през последното тримесечие на 2020 г. до 35,8% през същия период на 2021 г.

Дизелът отбеляза още по-силен спад - с цели 50,9%, като от 729 446 броя през последното тримесечие на 2020 г. те достигнаха едва 358 083 броя през същия период на 2021 г.

В почти всички страни членки беше регистриран значителен спад през този период при продажбите на дизелови автомобили с изключение на България, посочва докладът на ACEA.

В резултат на това делът на дизела на пазара на автомобили в ЕС спадна от 25,3% през четвъртото тримесечие на 2020 г. до 16,5% през същото тримесечие на 2021 г.

Според ACEA през 2021 г. в България бяха регистрирани нови 321 електромобили, което представлява ръст с близо 131% от едва 139 електромобили през 2020 г., като само в рамките на последното тримесечие бяха продадени 129 спрямо 60 през същото тримесечие година по-рано.

В рамките на четвъртото тримесечие на 2021 г. в нашата страна бяха регистрирани нови 21 plug-in хибридни автомобила спрямо 12 година по-рано, като за цялата изминала година техният брой нарасна до 97 от 41 през 2020 г. (ръст с 136,6%).

Продажбите на хибридни автомобили в България се повишиха през 2021 г. с 48,3% до 636 броя от 429 броя година по-рано, като само през четвъртото тримесечие на миналата година бяха регистрирани 150 хибрида спрямо 114 през същия период на 2020 г.

Регистрираните нови бензинови автомобили в нашата страна пък се увеличиха през 2021 г. с 9,7% до 20 786 от 18 954 година по-рано, като през последното тримесечие повишението беше с 9,1% до 4 838 от 4 436 през същия период на 2020 г.  Повишение на бензиновите продажби през последното тримесечие на 2021 г. беше отчетено още в едва две държави ЕС - Словения и Ирландия.

България се оказа единствената държавата в целия ЕС, която отбеляза повишение на продажбите на дизелови автомобили през 2021 г. - ръст с 15,1% до 3 032 броя от 2 635 през 2020 г., като в рамките на четвъртото тримесечие новорегистрираните дизелови коли в нашата страна се увеличиха с 14,3% до 774 броя от 677 броя година по-рано.

Източник: БНР